CÁC BƯỚC THỰC HIỆN RÁP CÂY THÔNG

Mở hộp chứa cây thông noel bằng dao dọc giấy

Lấy từng phụ kiện ra khỏi hộp

Lắp ráp chân (đế) 

Các bạn tìm chân (đế) cây và tiến hành lắp ráp theo tờ giấy chỉ dẫn hoặc lắp ráp theo các khấc của đế cây. Hãy chú ý với công đoạn này nhé. Vì đế cây chắc chắn mới đảm bảo cây thông sở hữu thể đứng vững mà không tồn tại bị đổ

hướng dẫn ráp cây thông noel

Cắm phần thân dưới cây thông vào đế.

Ở bước này các bạn chỉ cần tìm phần thân dưới cây thông noe và lắp vào chân ( đế) của cây thông Noel

Bẻn hững tán lá thân dưới của cây thông.

Cây thông nole sở hữu của các bạn sở hữu đẹp hay không có, trông có giống thật hay không tồn tại phụ thuộc vào công đoạn này. các bạn cần một chút khéo léo để xòe lá thông làm sao cho cây thông trông thật đẹp nhé.

Sau khi các bạn đã xòe hết lá phần thân dưới bạn sẽ thấy phần lõi của cây thông,các bạn lắp ráp tiếp phần ngọn của cây thông

Lắp phần ngọn của cây thông

Video hướng dẫn lắp cây thông

 

Ở bước nàycác bạn cũng cần cần trọng để cây không tồn tại bị đổ nhé. Vẫn tiếp tục xòe cá ctán lá của cây thông ra nhé. bạn cần chú ý là xòe hết tán lá để cây thông trông thật đẹp nhé.

 

Hoàn thiện lắp ráp cây thông Neol

Bạn kiểm tra xem mình đã xòe hết các tán lá của cây thông chưa nhé. Khi cây thông càng xòe tán rộng trông sẽ càng đẹp và càng giống thật.

097 6042 845
096 9962 708