Chúng tôi cung cấp về thông tin quy cách đóng gói của cây thông noel của chúng tôi cho quý khách hàng biết về chi tiết sản phẩm cây thông noel

Cây thông noel được đóng gói chắc chắn bằng thùng catton đảm bảo cho việc vận chuyển

Khi nhận cây thông quý khách mở thùng ra xem tờ giấy hướng dẫn và lắp cây thông lên. Mỗi cây thông sẻ được chia làm 2-5 khúc tùy chiều cao của cây thông, thứ tự khúc cây được đánh số rỏ ràng từ 1-5 quý khách phải ráp cây theo đúng số thứ tự gi trên tờ giấy nhé

Cây khi được ráp lên chúng ta nên bẻ tán nhánh ra cho để và trang trí 1 chút phụ kiện để cho cây thông thêm lung linh..

cây thông noel

Mẫu cây thông noel đẹp

 

THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM CÂY 90-240CM

Cây thông màu xanh và màu trắng cao 90cm

Tán rộng 40-50cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 1.5kg

Chiều dài hộp đựng 67x13x13

Đế cây thông bằng nhựa

 

Cây thông màu xanh và màu trắng cao 120cm

Tán rộng 60-70cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 2.5kg

Chiều dài hộp đựng 74x15x17

Đế cây thông bằng nhựa

 

Cây thông màu xanh và màu trắng cao 150cm

Tán rộng 70-80cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 3kg

Chiều dài hộp đựng 105x20x20

Đế cây thông bằng nhựa

 

Cây thông màu xanh và màu trắng cao 180cm

Tán rộng 80-90cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 5kg

Chiều dài hộp đựng 93x20x20

Đế cây thông bằng nhựa

 

Cây thông màu xanh và màu trắng cao 210cm

Tán rộng 90-110cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 8kg

Chiều dài hộp đựng 102x20x20

Đế cây thông bằng sắt

 

Cây thông màu xanh và màu trắng cao 240cm

Tán rộng 90-110cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 8kg

Chiều dài hộp đựng 116x23x23

 

Cây thông màu xanh và màu trắng cao 300cm

Tán rộng 150-170cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 16kg

Chiều dài hộp đựng 128x22x35

 

Cây thông màu xanh và màu trắng cao 360cm

Tán rộng 2m-2m4 tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 30kg

Chiều dài hộp đựng 170x35x25

 

Cây thông màu xanh và màu trắng cao 450cm

Tán rộng 2m5- 3m5 tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 40kg

Chiều dài hộp đựng 177x42x30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cây thông 3 lá gắn trái thông và gắn trái đỏ 90cm

Tán rộng 40-60cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 1.5kg

Chiều dài hộp đựng 68x20x20

Đế cây thông bằng nhựa

 

Cây thông 3 lá gắn trái thông và gắn trái đỏ 120cm

Tán rộng 60-80cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 2.5kg

Chiều dài hộp đựng 80x25x25

Đế cây thông bằng nhựa

 

Cây thông 3 lá gắn trái thông và gắn trái đỏ 150cm

Tán rộng 70-90cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 3.5kg

Chiều dài hộp đựng 105x25x25

Đế cây thông bằng nhựa

 

Cây thông 3 lá gắn trái thông và gắn trái đỏ 180cm

Tán rộng 80-100cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 5.5kg

Chiều dài hộp đựng 100x30x30

Đế cây thông bằng nhựa

 

Cây thông 3 lá gắn trái thông và gắn trái đỏ 210cm

Tán rộng 100-130cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 8.5kg

Chiều dài hộp đựng 105x30x31

Đế cây thông bằng sắt

 

Cây thông 3 lá gắn trái thông và gắn trái đỏ 240cm

Tán rộng 120-140cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 8.5kg

Chiều dài hộp đựng 130x32x30

Đế cây thông bằng sắt

 

Cây thông 3 lá gắn trái thông và gắn trái đỏ 300cm

Tán rộng 2m-2m8 tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 20kg

Chiều dài hộp đựng 140x32x40

Đế cây thông bằng sắt

 

Cây thông 3 lá gắn trái thông và gắn trái đỏ 360cm

Tán rộng 2m5-3m tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 30kg

Chiều dài hộp đựng 160x33x42

Đế cây thông bằng sắt

 

Cây thông 3 lá gắn trái thông và gắn trái đỏ 450cm

Tán rộng 3m-3m6 tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 40kg

Chiều dài hộp đựng 175x35x50

Đế cây thông bằng sắt

-------------------------------------------------------------------

Cây thông 3 lá phủ tuyết 90cm

Tán rộng 50-60cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 2kg

Chiều dài hộp đựng 71x25x25

Đế cây thông bằng nhựa

 

Cây thông 3 lá phủ tuyết 120cm

Tán rộng 60-80cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 4kg

Chiều dài hộp đựng 71x25x27

Đế cây thông bằng nhựa

 

Cây thông 3 lá phủ tuyết 150cm

Tán rộng 70-90cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 5kg

Chiều dài hộp đựng 80-x26x27

Đế cây thông bằng sắt

 

Cây thông 3 lá phủ tuyết 180cm

Tán rộng 80-110cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 8kg

Chiều dài hộp đựng 90-x32x32

Đế cây thông bằng sắt

 

Cây thông 3 lá phủ tuyết 210cm

Tán rộng 90-120cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 10kg

Chiều dài hộp đựng 110x45x30

Đế cây thông bằng sắt

 

Cây thông 3 lá phủ tuyết 240cm

Tán rộng 100-140cm tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 20kg

Chiều dài hộp đựng 115x48x33

Đế cây thông bằng sắt

--------------------------------------

 

Cây thông PE cao 1m8

Tán rộng 1m-1m4 tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 16kg

Chiều dài hộp đựng 110x40x30

Đế cây thông bằng sắt

 

Cây thông PE cao 2m1

Tán rộng 1m2-1m8 tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 30kg

Chiều dài hộp đựng 120x45x38

Đế cây thông bằng sắt

 

Cây thông PE cao 2m4

Tán rộng 1m5-2m tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 45kg

Chiều dài hộp đựng 140x49x45

Đế cây thông bằng sắt

------------------------------------------

 

Cây thông cước đầu vàng gắn trái đỏ cao 1m8

Tán rộng 1m-1m4 tùy vào cách bẻ tán

Cân nặng gần 18kg

Chiều dài hộp đựng 102x47x30

Đế cây thông bằng sắt

 

CÁC MẪU CÂY KHÁC ĐANG CẬP NHẬT

097 6042 845
096 9962 708